Llum verda al Projecte Vitamina 2023

L’Àrea de desenvolupament local del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), ha aprovat el finançament del Projecte Vitamina 2023.

Gràcies al suport de la Generalitat, aquest projecte de desenvolupament local en cinc territoris continuarà amb una segona fase en què es treballarà per continuar amb els seus objectius específics: 

  • Impulsar el desenvolupament local integral des de les polítiques públiques locals i iniciatives d’educació, de formació, d’orientació i d’ocupació.
  • Posar la persona al centre, recolzar-se en els recursos del territori i fomentar la cooperació entre entitats públiques, iniciatives socials i organitzacions empresarials.
  • Generar economia prioritzant la dimensió social, ambiental i humana.
  • Afavorir l’accés i el manteniment de l’ocupació i potenciar la formació i la qualificació professional perquè les persones puguin millorar la qualitat de vida, la qualitat de la feina i puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori de referència.