Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

Komunikatik Getxo, S.L.U.
Andres Cortina nº2, 4º. 48993 Getxo (Bizkaia)
NIF:B95744058
info@komunikatik.com

FINALITAT DE DADES

Rebre la informació necessària per a la inscripció a les jornades de treball del dia 4 i 5 de juny del projecte Vitamina.

Atendre les sol·licituds dinformació.

ORIGEN

Facilitats pel propi usuari o usuària.

LEGITIMACIÓ

Manteniment de la relació contractual i interès legítim de Komunikatik Getxo, S.L.U.

CESSIÓ DE DADES

No se cediran les teves dades a tercers, tret d’obligació legal.

DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió de les dades acudint a l’adreça info@komunikatik.com.