Tercer any del Projecte Vitamina amb la mirada posada en la innovació com a resposta als reptes del desenvolupament local integral

El passat 21 de febrer es va fer una trobada tècnica i política dels cinc territoris a Olot per presentar les properes passes del Projecte Vitamina amb l’objectiu de passar de la reflexió a la pràctica amb la mirada posada en la innovació aplicada als projectes de desenvolupament local integral dels cinc territoris.

El Projecte Vitamina, iniciat el 2022, és un espai de reflexió i aprenentatge i de coconstrució de coneixement, centrat específicament en projectes transversals d’empresa, emprenedoria i formació. Està impulsat per cinc territoris catalans: Manlleu i la seva àrea d’abast territorial, El Moianès, La Garrotxa, el Ripollès, Vall del Ges, Orís i Bisaura.

El Projecte Vitamina ha agrupat un centenar de persones que ja han participat en alguna de les trobades de treball realitzades el 2022 i 2023. En el primer any del projecte es va constituir el VitaminaLab com a espai de treball i es van realitzar dures jornades de treball al Castell de Montesquiu. El resultat d’aquest procés va ser el primer producte d’aquest treball conjunt: El Decàleg Vitamina. Un document que estableix els 10 elements que un bon projecte de Desenvolupament Local Integral ha de tenir.

La segona edició del Vitamina, el 2023, va servir per aprofundir els elements del decàleg i aconseguir una metodologia d’aplicació. De les trobades en van sorgir continguts audiovisuals, un treball sobre les competències professionals que necessiten les tècniques que desenvolupen els projectes i una mirada a la cultura organitzacional necessària per posar en pràctica el decàleg. El producte final fou un Manual de desenvolupament del catàleg. De nou, una eina pràctica que dona solucions a aquelles persones interessades en potenciar els projectes que desenvolupa des del seu territori.

En aquesta tercera temporada del projecte (2024) es treballarà en tres eixos principals del Projecte Vitamina:

  • Pensar i (re) pensar projectes i accions gràcies als aprenentatges i eines adquirides
  • Construcció d’una eina d’autoavaluació de projectes basada en el Decàleg
  • Convertir el Vitamina Lab en un laboratori de projectes de desenvolupament local integral a través de la resolució de reptes compartits.

L’Eina d’Autoavaluació planteja una nova mirada en òptica Vitamina a la feina que fan les organitzacions de desenvolupament local dels territoris. Els seus objectius són esdevenir una eina per l’autodiagnòstic de projectes per extreure’n aprenentatges, transferència de coneixement a altres territoris o entitats i fomentar la millora dels projectes. Gràcies al procés ideat per la professional Carme Sáez (de Thinquery), i amb una metodologia inspirada en les certificacions Bcorp, l’autodiagnosi planteja una sèrie d’ítems a partir dels 10 punts del decàleg, ara enteses com a 10 dimensions del desenvolupament local: persona al centre, impacte real, metodologia col·laborativa, treball en xarxa, coherència amb el territori, propòsit compartit, permeabilitat, planificat i amb recursos pel seu desenvolupament, que provoqui conversa i amb millora continua.

Aquesta eina ha de permetre als responsables d’un projecte, obtenir àrees de millora d’una forma intuïtiva, sense necessitar un context històric del treball previ del Vitamina.

Per últim, la reconversió del VitaminaLab, l’espai de trobades periòdiques del Lab, en un Laboratori d’Innovació pretén donar solucions innovadores a reptes compartits. A partir d’un repte que ha de ser comú, es convocarà a diversos participants (personal tècnic, empreses, professionals, centres educatius, entitats…) i es plantejarà una solució. Aquesta ha de ser innovadora, s’ha de construir de forma compartida i ha de ser més que la suma de les parts. L’objectiu final ha de ser la implementació d’aquesta solució a la realitat de cada territori i la seva transferibilitat a altres territoris. Aquest treball incorpora les estratègies del Design Thinging i el Lean Start Up a la metodologia vitamina.

Per a més detalls sobre l’evolució del projecte, podeu seguir el #ProjecteVitamina a xarxes socials de les diferents entitats dels territoris participants.