60 persones viuen una nova experiència energitzant durant la Trobada del Projecte Vitamina

Per a qui encara no conegui la gènesi d’aquesta iniciativa, el Projecte Vitamina comença a gestar-se a finals del 2021 per mitjà de la col·laboració entre tècniques i tècnics municipals de diferents municipis i comarques dels territoris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Moianès, la Garrotxa, el Ripollès i Manlleu i el seu àmbit de relació territorial.

L’any 2022, com a resultat del treball de més de 60 persones vinculades a diferents entitats públiques i privades, així com a centres educatius i dedicats a la formació i ocupació, s’elabora un decàleg de projectes de desenvolupament local integral, el Decàleg Vitamina. A més, s’apunten alguns passos que cal seguir per donar continuïtat a aquest impuls.

Transcorreguts uns mesos, i gràcies al suport de les entitats finançadores, el grup impulsor del projecte reprèn la planificació d’una altra trobada de treball per al 2023; en aquesta ocasió, posem el focus a continuar fent útils i pràctics els deu punts del Decàleg Vitamina.

En aquesta lògica, com a primer pas s’activa la col·laboració amb Oriol Homs, expert internacional de polítiques locals, formació professional i ocupació, que va realitzar entrevistes en profunditat a 17 projectes que van participar en la primera edició del 2022. L’objectiu d’aquesta ronda d’entrevistes era contrastar les claus del Decàleg amb les pràctiques implementades en projectes concrets. Com a resultat d’aquest contrast, van sorgir reflexions més àmplies i es van formular una sèrie de recomanacions per enfortir i millorar aquestes iniciatives.

El 5 de maig de 2023 vam presentar al Castell de Monstesquiu els aprenentatges recollits a la ronda de contactes. Al mateix temps, vam poder reflexionar sobre les competències professionals i personals necessàries per desenvolupar aquests projectes, així com sobre les claus de la cultura organitzacional que els enforteix. A partir d’aquest primer esbós, i contrastant amb projectes similars, vam definir les competències i els elements culturals més rellevants. De forma paral·lela, com a resultat de la trobada es van realitzar 10 vídeos en què persones dels 17 projectes expliquen com apliquen cada punt del decàleg a la seva feina diària.

Durant les següents setmanes vam treballar de forma col·laborativa i vam establir aliances; també vam definir la metodologia de treball per a la següent trobada a celebrar el 30 de juny del 2023, i es va acordar una dinamització col·laborativa amb persones pertanyents als 17 projectes inspiradors. A més, es va apostar per una comunicació contínua per fomentar la corresponsabilitat amb el procés, així com la seva transferibilitat.

En tot moment hem treballat perquè hi hagi una participació activa de persones i projectes al centre del procés. No es tracta només de compartir un coneixement abstracte, sinó de compartir experiències concretes i aprofitar la intel·ligència col·lectiva per potenciar l’impacte transformador de les converses i les conclusions.

Trobada Projecte Vitamina 2023

El dia 30 de juny de 2023 al voltant de 60 persones ens vam trobar, novament, al Castell de Montesquiu per:

  • Connectar amb més projectes i persones compromeses en aquest enfocament de treball, destacant la bona feina existent al territori.
  • Explorar pràctiques concretes de projectes inspiradors per il·lustrar el decàleg.
  • Avaluar competències i aspectes clau de la cultura organitzacional, identificant-ne els més rellevants per a cada punt del decàleg.

En aquesta ocasió, vam utilitzar cubs de cartó com a dispositius interactius per registrar les converses amb gomets i post-its. Volíem que l’espai i el procés fossin significatius mitjançant gestos, ritmes, escenografies, accions i moments de silenci. Per compartir els resultats, vam aixecar un mur-amfiteatre amb tots els cubs que van permetre tenir una visió global del treball i compartir les conclusions individuals i col·lectives de la sessió.

Des d’aquest treball en fem dues lectures. La primera es va fer en viu a través de preguntes que ens van connectar amb algunes claus que es poguessin repetir, d’altres que poguessin ser més reveladores i d’altres en clau d’insight o de nova percepció. A més, vam fer una mirada al grau de desenvolupament del llistat de competències centrant la nostra exploració en els recursos existents.

A posteriori, hem rescatat tota la informació recollida als dispositius per elaborar un quadre de doble entrada on cada punt del Decàleg recull algunes bones pràctiques (enteses com a estratègies), competències necessàries i cultura d’organització que en permeti el desenvolupament. Un document que es va construint des de la feina a les entrevistes i continuant amb la trobada entre  projectes.

Durant la trobada la conversa s’anava amplificant a Internet compartint reflexions en temps real a les xarxes socials; per fer-ho, es va utilitzar el hashtag #ProjecteVitamina que és, des del començament, l’element centralitzador de la conversa a les xarxes socials. Alhora, promovem la comunicació distribuïda per expandir el diàleg, facilitar la transferència de pràctiques i transmetre l’energia positiva a altres projectes i territoris. Fins ara, cinc agències i cinc territoris s’han unit de manera activa en aquesta comunicació distribuïda en favor d’un projecte i un propòsit comuns.

Ens agradaria acabar aquesta crònica aportant algunes frases significatives que vam recollir com a tancament de la trobada:

“No podem anar enlloc ni assolir objectius si no tenim equip ni xarxa. Si no som capaços de treballar des de la humilitat i escoltar les persones necessitem retirar-nos”.

Les persones que som aquí avui hi som perquè formem part d’una xarxa més àmplia. Pertànyer a una xarxa ens empodera i ens reforça cada cop més”.

“Totes les persones tenim dificultats i manca de temps. I alhora tenim capacitat de treball i de construir relacions. Això és el que ens dona la vitamina per continuar”.

Aquest vídeo resumeix el treball fet i els continguts abordats en aquesta trobada. A més, també es van recopilar àlbums de fotos de les trobades del 5 de maig i 30 de juny per preservar els records i capturar els moments compartits durant aquestes reunions.

Gràcies a totes les persones que s’han implicat en aquest projecte. Un projecte viu i que vol continuar afavorint relacions, reflexions i aportant eines per incidir en el desenvolupament local dels nostres territoris i millorar així la vida de les persones que hi viuen.