Com potenciar un propòsit compartit des de la comunicació distribuïda?

El Projecte Vitamina ja aglutina més de vint entitats públiques i privades que, des d’una lògica de col·laboració pública-social-privada, volen impulsar un model de desenvolupament local integral que tingui en compte la formació, l’educació i l’ocupació en cinc territoris. Aquests comparteixen valors i maneres de fer, però no disposen d’una entitat administrativa comuna ni pertanyen a un mateix espai geogràfic, ja que els projectes estan ubicats a diferents poblacions i comarques.

Davant d’aquesta realitat, què tenen en comú aquests cinc territoris? L’existència de diverses respostes a aquesta pregunta és el que fa més atractiva la proposta del Projecte Vitamina. Una de les possibles respostes és que la comunicació funciona com un dels elements potenciadors i centrals del projecte, tal com va quedar recollit al punt 9 del Decàleg que van elaborar més de 60 persones a la primera trobada d’intel·ligència col·lectiva realitzada l’any passat.

L’estratègia de comunicació del Projecte Vitamina es basa en l’equilibri entre lògiques de comunicació centralitzades i lògiques de comunicació distribuïdes. Entre les accions centralitzadores del projecte destaquen, d’una banda, la mateixa marca que aglutina els cinc punts geogràfics on es troben els territoris i, de l’altra, la pàgina web: un element comunicatiu que recull un relat compartit del procés. A través d’aquest espai en línia es dona a conèixer l’actualitat del projecte (llançament, propòsit, accions), es publiquen articles i entrevistes a persones expertes al voltant de qüestions concretes sobre les quals volem provocar la reflexió i el debat, es comparteixen cròniques de les trobades, resultats, etc.

Les accions distribuïdes del projecte es recolzen en la utilització de tots els canals, principalment digitals, amb què compten cadascuna de les entitats, públiques i privades, que formen part del projecte. D’aquesta manera, es multiplica l’impacte dels continguts aprofitant el potencial viralitzador de la xarxa.

Totes dues línies d’actuació van dirigides a tenir un espai de trobada comú a la capa digital, a través del hashtag #ProjecteVitamina, que és on tornem a centralitzar les converses que es generen al voltant del projecte. Amb aquesta estratègia busquem una comunicació més coordinada, més estructurada i més organitzada entre les diferents entitats. Busquem que la comunicació flueixi entre els territoris a favor d’un objectiu comú i que es pugui sostenir en el temps.

A la primera fase del #ProjecteVitamina vam arribar a comptabilitzar 337 continguts vinculats al hashtag #ProjecteVitamina, que es van visualitzar en 1.147.275 ocasions (impressions). A més, els vídeos generats de forma centralitzada van assolir més de 1.300 visualitzacions. Aquesta força viralitzadora no només beneficia al mateix projecte, sinó també a cadascuna de les entitats que participen en aquest tipus de comunicació, ja que aconsegueixen incrementar la seva pròpia visibilització vinculant-se al tema que ens ocupa: el desenvolupament local integral.

En aquesta segona fase del projecte volem impulsar i reforçar aquesta forma de comunicació. Per això, hem preparat una formació digital per a persones d’entitats públiques i privades que estiguin interessades a conèixer les claus de la comunicació distribuïda. Una manera de comunicar que, com ja hem apuntat, és beneficiosa en un doble sentit.

Inscripció formació Claus de la comunicació distribuïda

Per tant, us animem a compartir els vostres continguts amb el hashtag #ProjecteVitamina per continuar construint, també des de la comunicació, la xarxa que s’està teixint de manera presencial.

Inscriu-te a al formació Claus de la comunicació distribuïda

Inscripció Formació en comunicació

Asier Amezaga i Arantxa Sainz de Murieta

Són fundadors de Komunikatik i formen part de l’equip facilitador del Projecte Vitamina. Asier Amezaga és consultor, director i facilitador de projectes de transformació digital i participació ciutadana. Arantxa Sainz de Murieta és consultora, directora de projectes de comunicació estratègica i comunicació per als processos de col·laboració i facilitadora de processos de participació ciutadana.