Ariadna Villegas: “Si volem fer-nos noves preguntes hem d’estar en contacte amb persones que tenen altres mirades”

Ariadna Villegas, Gerent de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, està convençuda que una de les claus per innovar i avançar en el desenvolupament local és fer-se noves preguntes, en contacte amb agents divers, que activin noves respostes o accions més ajustades a les necessitats reals.

“El 3 i 4 de juny ens trobarem moltes persones amb ganes d’aprendre, de compartir, de conversar i de fer l’esforç de venir amb el “foli en blanc” per veure com el podem tornar a escriure i construir entre tots”, recalca.

Ariadna, quin és el propòsit del Projecte Vitamina?

El Projecte Vitamina posa el focus en el desenvolupament local a partir d’un triangle de tres punts on la base és l’educació i la formació; ia la punta del triangle hi tenim l’ocupació. L’educació i la formació són dues condicions necessàries per accedir a una ocupació de qualitat.

És important diferenciar què és l’educació i què és la formació. Entenc que l’educació és aquella etapa que dota les persones d’unes competències més bàsiques o instrumentals que prepara per a la vida en general; la formació et dirigeix cap a una eixida professional, cap a una eixida laboral. I, l’ocupació, és quan poses en pràctica tot allò que s’aprèn en el procés educatiu i formatiu.

A quantes persones pot beneficiar la col·laboració entre territoris per al desenvolupament local?

Els cinc territoris que treballem al Projecte Vitamina calculem que aquesta col·laboració per al desenvolupament local pot impactar al voltant de 60.000 persones, que són la població activa, és a dir, que estan en edat de poder treballar i tenir una participació activa a les empreses. Òbviament, els i les habitants d’aquests territoris sumen més persones, però el projecte està focalitzat a la població activa.

Per què és important incorporar un model de col·laboració públic-privat-social a les estratègies de desenvolupament local?

És important sumar les estratègies i les mirades del sector públic, privat i social perquè, a través de la incorporació d’aquestes diferents perspectives, el que aconseguim és un ajustament més gran amb les necessitats que tenen els diferents agents, que són diferents i complementàries al mateix temps. Si l’encaix és correcte i ens escoltem els uns als altres segur que l’impacte de sumar tots aquests esforços és molt més gran.

Què vol dir innovar en processos d’acompanyament a l’ocupació i al desenvolupament local?

Innovar en els processos d’acompanyament a l’ocupació i en la formació per a l’ocupació, entenc que és, en primer lloc, fer-nos preguntes que no ens havíem fet fins ara. Aquesta és una de les claus; estem instal·lats en dinàmiques que coneixem, a la nostra zona de confort, i del que es tracta és de sortir d’aquí.

Si ens volem fer preguntes diferents, hem d’estar en contacte amb persones que tenen una altra visió i que estiguin actuant des d’un altre punt de vista. Això ens farà descobrir nous reptes, plantejar-nos accions diferents i ens portarà segurament a repensar com estem fent les coses i aconseguirem un impacte més profund.

Quin lloc correspon a l’Administració pública?

El lloc de l’Administració pública per participar en el desenvolupament local d’un territori és un rol de facilitador i de connector. L’Administració Pública està situada en un espai de neutralitat i això us permet parlar amb els diferents agents buscant sempre l’equilibri.

El 3 i 4 de juny se celebrarà la I Trobada del Projecte Vitamina. Què passarà? Quines persones o agents hi estan convidats?

El 3 i 4 de juny ens trobarem moltes persones que venim de llocs diferents, de territoris molt propers però amb experiències molt diferents, que en vindrem amb ganes i amb la il·lusió d’aprendre, de compartir, de conversar, de fer l’esforç de venir amb el “foli en blanc” per veure com podem tornar-lo a reescriure i construir entre tots.

Els agents que estan convocats, i ens agradaria que vinguessin a aquesta trobada, són centres educatius o espais que ofereixen formació a les persones; gent que estigui treballant en l’àmbit de l’orientació laboral o la inserció laboral; també seria molt interessant que hi assistissin empreses o organitzacions empresarials que puguin aportar aquesta visió des de l’àmbit empresarial; l’economia social, entitats socials o fundacions que estiguin treballant al sector social; i, en general, qualsevol agent que estigui treballant per donar oportunitats a les persones tant a l’ocupació com a la formació.

Les persones que vulguin assistir a la I Trobada del Projecte Vitamina poden inscriure’s a través de la pàgina web www.projectevitamina.cat.